Cercador de Ressenyes.

Nova cerca

rompetechos

Provincia: terol Població més propera: castellote
Coordenades: Dificultat: 6a+
Temps d'aproximació: 20min Duració: 00:00h Temps de retorn: 20min

Com accedir:

aparcant abans del tunel que hi ha a l`entrada de Castellote (venin de Morella). hi ha un entrado de pista que va a uns bancals.
pujar per cami poc definit en busca de la via. (diedres mol evidents a la dreta de la paret).

Restriccions:

no se coneixen

Material:

joc de frienda fins a camalot del 4 (aconsellable repetir el 3 per al primer llarg)

Descripció:

via que aconsegueix crusar uns impresionants sostres per una amagada vira amb dificultat no superio al V grau.
el primer llarg: comença a una sabina, 6a+ de diedre on caldra protegir amb material flotant la majoria dels pasos. (3 xapes, 35m.)
2on llarg:pas un sostret de 6a ens porta a una travesia ja mes facil per arrivar vaix dels sostres.( 4 xapes, 25m.)
3er llarg:uns pasets de placa (5+/6a) ens porten a una sabina per on sortejarem els sostres. (2 xapes, 25m.)

Com descendre/retorn:

un rapel de 60m. o caminant per una senda des del cim cap a la dreta ens porta a la carretera.

Observacions:

oberta per Mija i Mampel el 4 de maig de 2012